Till startsidan
Projekterar och konstruerar VATTENRENINGSKÄRR

Vattenreningskärr i Lärjeåns trädgårdar
Lärjeåns trädgårdar, i närheten av Angereds centrum i Göteborgs kommun, anlades i början på 2000-talet. Grönsaker och blommor odlas både på friland och i växthus. Odlingen har ekologiskt inriktning utan tillsatser av bekämpningsmedel och konstgödsel. Trädgården har en total yta på ca 2 ha som kan användas till odling samt en kompostanläggning med odling av ärtväxter för gröngödsling. Dessutom finns en permanent fruktträdgård och en kryddgård.

Lärjeåns trädgårdar
Försäljning av plantor och blommor och caféverksamhet bedrivs i trädgården. Anläggningen besöks varje år av ett stort antal personer främst på vår och höst. Besöken är flest på helger men man har en stadig ökning främst under veckodagarna.
Under 2005 beviljades ett EU-bidrag inom Interreg North sea region IIIB, SPARC (Stragegic Partnership in River Corridors) för vidare utveckling av trädgårdarna. Medel avsattes för förbättring av lokaler och bevattningsanläggning och byggnation och utvärdering av vattenreningskärret som en kretsloppsanpassad reningsmetod för avlopp.
Rapporter:
                      
Kontakt:

GM Vattenmiljö
Gunilla Magnusson
Herrestads Svenseröd 209
451 94 Uddevalla
Tel: 0522 - 820 85, 070 - 362 28 95
E-post: gunilla.magnusson@vattenmiljo.se